Halkla İlişkiler

SPEKTRA JEOTEK çevresiyle ve çalıştığı yerdeki topluluklarla karşılıklı saygı ve uzun süreli iş birliğine dayalı iyi ilişkiler kurmayı ve bunu korumayı hedefler.

SPEKTRA JEOTEK saygın ilişkilerin sürdürülmesinin iş ve operasyonların yönetim başarısı için gerekli olduğuna inanır. Bu hedef ve politika, şirket bünyesindeki tüm kadrolardaki personele tüm faaliyetlerinde uygulanır.

SPEKTRA JEOTEK nerede çalışırsa çalışsın tüm personelin, çalıştığı bölgedeki yerel yaşam tarzına ve kültüre, mevcut veya muhtemel farklılıklara da saygı göstererek, uyması sağlanır.

SPEKTRA JEOTEK, üretici yaşamlarına en üst düzeyde dikkat ederek, danışmanlıklarına başvurarak ve istihdam ve eğitimi destekleyerek, çalıştığı yerdeki toplumların gelişimleri ve refahına yüksek öncelik verir. SPEKTRA JEOTEK , çalıştığı yerdeki toplumların gelişimleri ve refahına yüksek öncelik verir.